Street Fighter II' CE artwork

Street Fighter II CE full body collection:
Street Fighter II Dash artwork 2'

 

Other Street Fighter II CE art:
Street Fighter 2 ' Art